Project Description

Historia placówki

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Tarnowie została powołana z dniem 1 kwietnia 2012 roku. Wcześniej (tj. od września 2010 roku) funkcjonowała jako Grupa Usamodzielnienia wchodząca w skład Domu Dziecka nr 1 im. Janusza Korczaka w  Tarnowie.

Jest to placówka typu socjalizacyjnego prowadzona w warunkach domu jednorodzinnego przeznaczona dla 10 dzieci. Celem placówki jest w szczególności przygotowanie dzieci do samodzielnego życia, ze względu na fakt, że trafiają do niej dzieci już w  starszym wieku. Zadanie wychowawców polega nie tylko na wpojeniu odpowiednich wzorców, ale także na eliminacji nieprawidłowych zachowań nabytych przez wychowanków we wcześniejszych, z  reguły niekorzystnych warunkach rozwojowych i wychowawczych. Kadra pedagogiczna wdraża dzieci do przestrzegania norm społecznych i uodparnia je na sytuacje kryzysowe, z którymi będą się zmagać w dorosłym życiu. Placówka kładzie szczególny nacisk na wpojenie nawyków i umiejętności samodzielnego przygotowywania posiłków, wykonywania prac porządkowych, gospodarowania środkami pieniężnym oraz troski o siebie, jak i o innych, co w znacznym stopniu ułatwia proces usamodzielnienia.

Realizacja programu usamodzielnienia pozwala młodemu człowiekowi wykazać się konsekwencją w osiąganiu zamierzonych celów, uczy pokonywania trudności organizacyjnych, ćwiczy umiejętność współpracy z innymi oraz pokazuje sposoby działania i  wymagania różnych instytucji zaangażowanych w pomoc w usamodzielnianiu.

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Na terenie miasta Tarnowa znajdują się cztery placówki opiekuńczo-wychowawcze.

PLACÓWKI
WOLNE MIEJSCA