Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zatrudni na pół etatu osobę na stanowisko psychologa.

Wymagania – wykształcenie kierunkowe psychologia. Studia magisterskie.