Project Description

Historia placówki

Historia placówki sięga roku 1951, kiedy to z dniem 1 stycznia pismem Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie zorganizowano Państwowy Dom Dziecka w Tarnowie. W roku 1973 nadano placówce imię Janusza Korczaka, która w późniejszych latach funkcjonowała pod nazwą Dom Dziecka nr 1. Obecnie po zmianach ustawowych i reorganizacji z dniem 1 kwietnia 2012 r. placówka nosi nazwę Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Tarnowie. Do roku 2013 roku jej siedziba mieściła się w starej żydowskiej kamienicy przy ul. Brodzińskiego 14.

Jest to placówka typu socjalizacyjnego przeznaczona dla 14 dzieci. Obejmuje opieką dzieci powyżej 10 roku życia do uzyskania pełnoletności, w szczególności posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wychowankom organizowane są zajęcia rekreacyjne, filmowe, integracyjne, rajdy, wycieczki oraz prowadzi się szeroki wachlarz zajęć sportowych zgodnych z zainteresowaniami indywidualnymi wychowanków. Praca z dziećmi organizowana jest w dwóch grupach koedukacyjnych typu rodzinkowego.

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Na terenie miasta Tarnowa znajdują się cztery placówki opiekuńczo-wychowawcze.

PLACÓWKI
WOLNE MIEJSCA