W ramach realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tarnowie otrzymało sprzęt komputerowy w postaci komputerów stacjonarnych, laptopów i drukarek, które zostały przekazane następującym placówkom opiekuńczo – wychowawczym:

  1.  Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pogotowie Opiekuńcze” w Tarnowie
  2.  Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przyjazny Dom” w Tarnowie
  3.  Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Tarnowie
  4.  Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Tarnowie